Δίνοντας λύσεις

Εργαζόμαστε με εμπεριστατωμένη και συνδυασμένη γνώση, δίνοντας λύσεις σε σύγχρονα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Το γραφείο, στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, διαθέτει μία ιδιαίτερη τεχνογνωσία γύρω από την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες πελάτες, προσφέροντάς τους λύσεις που απαιτούν εμπεριστατωμένη και τις περισσότερες φορές συνδυασμένη γνώση γύρω από το Δίκαιο, την οικονομική επιστήμη, την τραπεζική, τη φορολογική νομοθεσία, τα ασφαλιστικά κα.

Το Γραφείο δεν αυτοπροβάλλεται ως γραφείο που μπορεί να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τα πάντα.. Η αρχή μας όμως είναι πως ο Σύμβουλος πρέπει να είναι αυτός που μπορεί να προτείνει και να δώσει ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες λύσεις για κάθε θέμα που δημιουργεί οικονομικό αποτέλεσμα (υποχρέωση ή δικαίωμα) στον πελάτη, μάλιστα όχι απλά σχεδιάζοντας και προτείνοντας την λύση αλλά και εφαρμόζοντάς την.

Οτιδήποτε αποτελεί οικονομικό βάρος ή όφελος για τον πελάτη και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα στην διαχείρισή του, αποτελεί για τον Σύμβουλο πρόκληση στην οποία καλείται να δώσει λύση, παρουσιάζοντάς την πάντοτε αναλυτικά, τονίζοντας τις λεπτομέρειές της, τα υπέρ και τα κατά αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Έτσι, σε πρώτη φάση συζητάμε το πρόβλημα, εξετάζουμε όλα τα δεδομένα του και μετά αφού μελετήσουμε και προτείνουμε την ιδανική για αυτό λύση, προετοιμάζουμε τις κινήσεις μας και με τους κατάλληλους πλέον και εξειδικευμένους συνεργάτες μας, σχεδιάζουμε βήμα – βήμα την λύση παρακολουθώντας και την πορεία εφαρμογής της.
Προβλήματα από δανειακές συμβάσεις επιχειρήσεων με επαχθείς όρους,  προβλήματα κατά την υλοποίηση επιχορηγούμενων έργων που ενέχουν κίνδυνο απώλειας εγκεκριμένων επιχορηγήσεων, θέματα συνεργασιών με εργολάβους και λοιπούς εμπλεκόμενους σε έργα που υλοποιούνται μέσω επιχορηγήσεων, προβλήματα που προκύπτουν σε μία επιχείρηση από τον υπερδανεισμό της,  απόρριψη αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα επιχορήγησης που είναι αδικαιολόγητη ή και λάθος και άλλα θέματα που κάνουν κάθε επιχειρηματία να αγανακτεί και να εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια δημιουργίας και ανάπτυξης, αποτελεί για εμάς πρόκληση.

Μέχρι σήμερα είναι πολλές οι παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες δόθηκαν λύσεις και  είναι πολλά αυτά που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Και θέματα που έμοιαζαν χαμένα και η προσπάθεια για επίλυσή τους χάσιμο χρόνου, λύθηκαν, δίνοντας στους επιχειρηματίες που παλεύουν καθημερινά με την κακή εκδοχή του κρατικού συστήματος, το άδικο, την γραφειοκρατία, την ασυνέπεια επαγγελματιών που εμπιστεύθηκαν, κάτι πολυτιμότερο και από το ίδιο το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης: ΕΛΠΙΔΑ και επιχείρημα να λένε πως τελικά με προσπάθεια, κατάλληλες κινήσεις και  έχοντας δίκιο, οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν. 

Image

Και επειδή κανένα πρόβλημα δεν είναι μικρό ή μεγάλο, αφού κάτι που για μία μεγάλη επιχείρηση φαντάζει μικρό, για μια μικρή είναι σημαντικό, για εμάς κάθε πρόβλημα έχει την ίδια σημασία και πρέπει για όλα να εξαντλούμε όλη μας τη δύναμη και γνώση για να το αντιμετωπίσουμε.
                                                                                       Και αυτό κάνουμε..

 

 

Social Media - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTERS

Εγγραφείτε στα Newsletters και ενημερωθείτε έγκαιρα και αξιόπιστα για προγράμματα επιχορήγησης

Copyright © 2020 epixeirein.com.gr

Design & Development